ใส่ใจดูแลผู้สูงวัย
ส่งมอบความอุ่นใจ
ให้ทุกครอบครัวสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ
มอบรางวัลเชิดชูเกียรติองค์กรดี
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล
ประเภทองค์กรขนาดเล็ก

Supreme homecare
สุพรีม โฮมแคร์

เกิดจากแนวคิดความต้องการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและผู้สูงอายุให้ได้รับการบริการและเน้นการฟื้นฟูทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ การบริการดูแลที่ดีเยี่ยมและถูกต้องตามมาตรฐาน ภายใต้บรรยากาศสถานที่ ที่พิเศษสุดในย่านลำลูกกา 

NURSING HOME

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สุพรีมโฮมแคร์

DAY CARE

ดูแลแบบไปเช้า-เย็นกลับ

PHYSICAL THERAPY

กายภาพบำบัดฟื้นฟู

ACTIVITIES

ภาพกิจกรรม สุพรีมโฮมแคร์

Supreme homecare สุพรีม โฮมแคร์
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุย่านลำลูกกา

มีความพร้อมในทุกๆด้าน
ในการบริการคนพิเศษ ที่ท่านรัก

ทั้งด้านสถานที่และการให้บริการอย่างครบวงจร เพื่อให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและผู้สูงอายุ มีความสุขในทุกเวลาเป็นทางเลือกใหม่ที่จะได้รับการบริการและการฟื้นฟูอย่างจริงจังในย่านลำลูกกา  แบบครบวงจร

       โดยทีมงานบริหารที่มีประสบการณ์และบุคลากรสหวิชาชีพ คือ ทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัดวิชาชีพ   นักกิจกรรมบำบัด   นักสาธารณสุข    นักโภชนาการ  ผู้ช่วยทางการพยาบาล มีทีมรถเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดยมีความพร้อมในทุกศาสตร์แห่งการฟื้นฟูมารวมอยู่ในที่เดียวกัน พร้อมทั้งการอบรมด้านวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรของเราอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุย่านลำลูกกา สุพรีมโฮมแคร์

สถานที่ บรรยากาศ และห้องพัก

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุย่านลำลูกกา ออกแบบโดยคำนึงถึงการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและผู้สูงอายุ ด้วยห้องพักที่สะอาดทันสมัยสะดวกสบายและมีความส่วนตัว

บรรยากาศ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุย่านลำลูกกา สุพรีม โฮมแคร์

บรรยากาศ สุพรีม โฮมแคร์

สิ่งอำนวยความสะดวก ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุย่านลำลูกกา สุพรีม โฮมแคร์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้อง VIP 3 เตียง ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุย่านลำลูกกา สุพรีม โฮมแคร์

ห้อง VIP 3 เตียง

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุย่านลำลูกกา สุพรีม โฮมแคร์
ทางเลือกใหม่
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุย่านลำลูกกา

การบริการและการฟื้นฟู
อย่างจริงจัง ครบวงจร

ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคเลือดสมองและผู้สูงอายุ ย่านลำลูกกา 

โดยทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัดวิชาชีพ นักกิจกรรมบำบัด นักสาธารณสุข นักโภชนาการ ผู้ช่วยทางการพยาบาล มีทีมรถเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดยมีความพร้อมทุกศาสตร์แห่งการฟื้นฟูมารวมอยู่ในที่เดียวกัน

รอยยิ้ม

ดูแลใส่ใจ

ทุกช่วงเวลา

สุพรีม โฮมแคร์